Oświadczenie o zasadach korzystania z kas fiskalnych

20.05.2019


Z dniem 1 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, określające m.in. sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. 
Druk, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia przeznaczony jest dla podmiotów, które zapoznają osobę prowadzącą u nich ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, z obowiązującymi zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego, a które to zasady zostaną zaakceptowane przez złożenie przez tę osobę podpisu we wskazanym oświadczeniu. Dotyczy to zarówno nowych pracowników, jak i osób, które pracują z kasą fiskalną od dłuższego czasu.

Informacja zawiera ogólne informacje dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży kas fiskalnych, ale również opisuje skutki nieprzestrzegania tych zasad. 

Obowiązek złożenia oświadczenia następuje jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, a dla osób, które pracowały z kasą fiskalną przed wejściem w życie rozporządzenia - podpisanie oświadczenia musi nastąpić do dnia 31 maja 2019 r. Przepisy o kasach fiskalnych wprowadzają dodatkowy obowiązek związany z ich stosowaniem. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, z informacją o jej zasadach obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Jako dowód zapoznania kasjer - sprzedawca przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o jej zasadach. Musi to zrobić na dokumencie przygotowanym według wzoru załącznik nr 1 do Rozporządzenia.
Obowiązek dotyczy nie tylko nowych kas - ale również tych funkcjonujących do tej pory. Osoba, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie nowych przepisów w sprawie kas rejestrujących, składa to oświadczenie obowiązkowo do dnia 31 maja 2019 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U 2019, poz. 816)