PUP Stargard

13.01.2020

W dniu 10.01.2019 r. pojawiła się na stronach Urzędu Pracy w Stargardzie informacja o naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych z refundacją kosztów w okresie 6 miesięcy. Warto zapoznać się ze szczegółami, które przekazujemy poniżej;

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż dysponuje środkami na finansowanie części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w formie prac interwencyjnych.
 
Do pracy w ramach prac interwencyjnych mogą zostać skierowane osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie jako osoby bezrobotne. Prace interwencyjne będą organizowane od 01.02.2020 r. na okres 6-ciu miesięcy, z comiesięczną refundacją części kosztów ponoszonych przez pracodawcę na: wynagrodzenie w wysokości 860,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne stanowiących koszty osobowe pracodawcy od tej kwoty.
Po okresie refundacji pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanej osoby na dalszy okres co najmniej 4 miesięcy.
 Wnioski od pracodawców zainteresowanych tą formą wsparcia będą przyjmowane w okresie od dnia 13.01.2020 r. do wyczerpania limitu środków finansowych.
Obowiązujące formularze wniosków osoby można pobrać w pok. 304 lub ze strony internetowej stargard.praca.gov.pl 
​w zakładkach:
- dokumenty do pobrania
     - pracodawcy i przedsiębiorcy
         - prace  interwencyjne

CS i-BHP.