Podatniku!!! Pilnuj terminu otrzymania subwencji PFR !!!

12.03.2021

Obowiązek rozliczenia subwencji z PFR !!!
 
Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tarczy finansowej PFR 1.0 będą musieli składać oświadczenia o rozliczeniu subwencji. Spóźnienie z rozliczeniem może oznaczać konieczność zwrotu otrzymanych środków finansowych. Niezwykle istotne jest jednak to, że podstawą do ustalenia jaka część środków podlega zwrotowi ma być oświadczenie o rozliczeniu subwencji składane przez samego beneficjenta.


Oświadczenie należy złożyć w ciągu 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej przedsiębiorcy.
 

W przypadku niezłożenia oświadczenia we wskazanym terminie subwencja podlega zwrotowi w całości! W konsekwencji, każdy beneficjent tarczy finansowej powinien pilnować tego, kiedy upływa roczny termin od daty otrzymania środków.
Polski Fundusz Rozwoju zasadnicze przepływy z tarczy finansowej uruchomił w maju 2020 r. , większość przedsiębiorców skorzystała z tarczy już w pierwszym miesiącu, część w czerwcu.
Pamiętaj!!!
Twoja księgowa, żaden twój pracownik ani kadrowa nie będzie o tym pamiętać, szczególnie, że większość przedsiębiorców sama składała dokumenty przez portal bankowy.

TO W TWOIM INERESIE JEST DOPILNOWANIE OBOWIĄZKU ROZLICZENIA SUBWENCJI !!!
 
Warto więc już dziś odnotować sobie termin, w którym musimy złożyć oświadczenie o rozliczeniu.
Informacje znajdziesz w swoim banku, na stronach internetowych banków, stronie PFR oraz w wielu artykułach placowych, które pojawiają się na ten temat.

Na stronach PFR: Informacja Polskiego Funduszu Rozwoju na temat realizacji Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm oraz procedury wyjaśniającej.
 
CS i-BHP