Przywileje dla ozdrowieńców oddających osocze

30.01.2021


Za nieobecność z tytułu oddania osocza przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.
Ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zmieniła ustawę o publicznej służbie krwi, wprowadzając w nowym dodawanym art. 9a, dodatkowy dzień wolny od pracy dla honorowego dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki.
Krwiodawca już w obowiązującym do tej pory kodeksie pracy miał zagwarantowany 1 dzień wolnego, płatnego przez pracodawcę jak za urlop wypoczynkowy. Opisywana ustawa dodaje drugi dzień wolny.
Nie umniejszam oczywiście zasług oddawania krwi i osocza, to zrozumiałe, to szlachetne i bardzo potrzebne. Tego absolutnie nie kwestionuję. Nie zgadzam się jednak na kolejne obciążanie obowiązkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia przez pracodawcę. To chyba nie czas na kolejne obciążenia finansowe przedsiębiorców w czasie, gdy wielu boryka się z poważnymi problemami. Rozumiem, że ten dzień jest płatny jak zasiek chorobowy, ale płatne przez pracodawcę to nieporozumienie.


CS i-BHP