Środki na podjęcie działalności gospodarczej

14.04.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w związku z realizacją projektu
„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim III"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego


GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PROJEKTU:

Warunki obowiązkowe dla osób bezrobotnych:
 
Do programu zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia i są  objęte I lub II profilem pomocy.
 
Do projektu zakwalifikowane zostaną wyłącznie osoby bezrobotne spełniające co  najmniej jeden z poniższych czynników:
są osobami niepełnosprawnymi,
lub
ukończyły 50 rok życia,
lub
są zarejestrowane, jako osoby bezrobotne nieprzerwanie  przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem uzyskania środków,
lub
są osobami o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadają wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiadają wykształcenia policealnego lub pomaturalnego),
lub
kobiety.

 
Grupą preferowaną są osoby, które spełniają co najmniej dwa z powyższych czynników.

CS i-BHP.