Szkolenia okresowe bhp online

12.01.2018

Obowiązek przeszkolenia pracownika z zakresu bhp jest zapisany w kodeksie pracy. Obejmuje przeszkolenie wstępne, bez którego nie można dopuścić do pracy  i szkolenia okresowe, powtarzana co 1 roku, 3,5 lub 6 lat, w zależności od grupy zawodowej. W praktyce szkolenia najczęściej przybierają formę instruktażu opierającego się na bezpośrednim kontakcie z instruktorem. Nie jest to jednak jedyna możliwa forma. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie może się odbywać w formie instruktażu, kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego.
Szkolenie w formie elektronicznej, czyli no-line, należy zaliczyć do ostatniej z nich. Samokształcenie kierowane polega na umożliwieniu uzyskania, aktualizowania lub uzupełniania wiedzy i umiejętności w zakresie bhp na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, np. za pośrednictwem poczty lub Internetu.
Z przepisów wynika, że w formie elektronicznej mogą się odbyć tylko szkolenia okresowe i wyłącznie w odniesieniu do określonych grup pracowników. Szkolenie okresowe on-line mogą odbyć pracownicy administracyjno-biurowi, inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoby będące pracodawcami bądź osoby kierujące pracownikami oraz inni pracownicy, jeżeli charakter ich pracy wiąże się z narażeniem na warunki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia lub ich praca związana jest z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Nie jest jednak dopuszczalne szkolenie w formie samokształcenia kierowanego w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenie okresowe, również to odbyte w formie elektronicznej, powinno się zakończyć egzaminem sprawdzającym przed powołaną przez organizatora szkolenia komisją.

CS i-BHP