Tarcza 4.0 już obowiązuje

25.06.2020


 
We wtorek 23 czerwca w Dzienniku Ustaw, pod nr 1086, została opublikowana ustawa z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw zwaną tarczą antykryzysową 4.0. Większość jej przepisów ma obowiązywać od środy 24 czerwca.
 
Za sprawą poprawek w Tarczy 4.0, która weszła  mikropożyczki w wysokości 5.000 zł. dla mikrofirm będą zwolnione z egzekucji i umorzone z urzędu. Oznacza to, że nie będzie potrzeby składania wniosku o jej umorzenie do Powiatowych Urzędów Pracy. Świetnie ! Miej dokumentów i pilnowania terminów!

W tarczy 4.0 doprecyzowano przepisy o dopłatach do oprocentowania tak, by nie stanowiły one przychodu. Zastrzeżono jednak również, że mogą z nich skorzystać tylko te firmy, które nie mają zaległości w spłacaniu rat.
Dodano przepis, który pozwoli  zachować prawo do zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci do lat 8. 25 maja przez błąd w Tarczy 3.0 stracili go rodzice dzieci, którym zamknięto żłobek, przedszkole, klub dziecięcy lub szkołę z powodu epidemii.  W efekcie do tego dnia ZUS nie ma już podstawy prawnej do wypłaty im tego świadczenia. Przepisy dające im podstawę zaczną obowiązywać od dziś,  z mocą od 25 maja (chodzi o art. 77 pkt. 3).

Tarcza 4 doprecyzowuje też przepisy o pracy zdalnej, zaległym urlopie i zawieszeniu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wykonywanie pracy zdalnej może być polecone, jeżeli pracownik ma możliwości techniczne oraz lokalowe do jej wykonywania. Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Przepisy nie precyzują, że pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę oraz za wypadki przy tej pracy.

Tarcza 4.0 wprowadza szereg zmian i reguluje:

  • dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji,
  • Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych,
  • E-rozprawy - także w sprawach karnych,
  • Mniej restrykcyjne przepisy dotyczące zadłużenia samorządów,
  • Dopłaty do oprocentowania, czyli dostęp do tanich kredytów,
  • Wakacje kredytowe,
  • Przepisy antyprzejęciowe i inne.

 
CS i-BHP