Tarcza branżowa dla określonych grup – kolejne wsparcie.

16.10.2020


Na stronie aktualności ZUS można przeczytać informację, że od 15 października przedsiębiorcy działający w branży turystycznej, wystawienniczej oraz wystawienniczej mogą wystąpić z wnioskiem o wsparcie. Można wystąpić o kilka środków pomocowych:
- świadczenie postojowe
- dodatkowe świadczenie postojowe
- zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Wnioski można składać  elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać ze wsparcia, trzeba wykazać odpowiedni kod PKD.

świadczenie postojowe
Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalność oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A). Świadczenie to wynosi 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy.
Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DB.

dodatkowe świadczenie postojowe
Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.:
przewóz wycieczkowy i turystyczny,
wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.
Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy już wcześniej otrzymali co najmniej  jedno świadczenie postojowe. Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości  wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł).
Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DD

zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw – ważny odpowiedni kod PKD prowadzonej działalności.
Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RDZ-B.

Szczegóły na stronie ZUS 


​CS i-BHP