Terminowe badania i szkolenia BHP a koronawirus

18.03.2020

Główny Inspektor pracy Wiesław Łyszczek wydał oficjalne stanowisko w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na badania lekarskie i obowiązku kierowania na obowiązkowe szkolenia bhp.
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego Główny Inspektor pracy informuje:

  1. zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia z jednoczesnym obowiązkiem wystawienia skierowania – co będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 229 KP. Pracownik ma zostać poinformowany, o koniecznością niezwłocznego stawienia się na badania po odwołaniu zagrożenia epidemicznego,
  2. utrzymanie obowiązku niedopuszczenia do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego (wstępnego badania lekarskie przy przyjęciu do pracy),
  3. dopuszczenie możliwości przeprowadzenia instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego i seminarium (on-line) pracowników przyjmowanych do pracy,
  4. dopuszczenie możliwości przeprowadzenia szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (on-line),
  5. przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wiedzę przyswojoną na szkoleniu okresowym niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemicznego,
  6. Utrzymanie obowiązku przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem do pracy.

 
Pracownicy BHP muszą zwrócić szczególna uwagę na te miejsca pracy na których występuje szczególnie duże ryzyko wystąpienie wypadku przy pracy, by pracownicy wykonujący swoje zadania pomimo zaistniałej sytuacji mogli bezpiecznie i w zdrowiu  kontynuować  swoje  zadania.
 
CS i-BHP