Ułatwienia w Skarbówce

20.03.2020
Ułatwienia w spłacie zobowiązań
Ministerstwo Finansów (MF) zamieściło na swojej stronie internetowej (www.gov.pl) komunikat pt. "Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem".
MF poinformowało, że przedsiębiorcy, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości. W komunikacie czytamy:
"(…) W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp).
Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności."

CS i-BHP