Wypadek w pracy

05.08.2021

 Pracownikowi, który miał wypadek przy pracy, należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Wówczas wypłacany on jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zamiast 80% lub 70%. Często zdarza się, że wypadek przy pracy zostaje stwierdzony po wypłaceniu pracownikowi wynagrodzenia.
o należy wówczas zrobić? Czy należy wyrównać pracownikowi wynagrodzenie? W artykule odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, jak dokonać rozliczenia z ZUS-em.
 
Wypadek przy pracy stwierdzony po wypłacie wynagrodzenia, gdy pracodawca jest płatnikiem zasiłków
W związku z tym, że wypadek przy pracy bardzo często stwierdzany jest po wypłacie pracownikowi wynagrodzenia, konieczne jest:
 
zakwalifikowanie wypłaconego wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, rozliczając go w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne;
skorygowanie wcześniej wypłaconego świadczenia (wyrównanie do 100% podstawy wymiaru);
skorygowanie deklaracji rozliczeniowych (w związku z powyższymi punktami), o ile zostały już wysłane;
zaliczenie nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek albo złożenie wniosku o ich zwrot;
zwrócenie pracownikowi składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli została odliczona od wynagrodzenia chorobowego.
Korekta deklaracji rozliczeniowych, gdy pracodawca jest płatnikiem zasiłków
Po stwierdzeniu wypadku przy pracy należy złożyć za pracownika, który uległ wypadkowi, imienne raporty korygujące. Korekty należy dokonać za miesiące, w których pracodawca rozliczył w ZUS nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenie i/lub zasiłek chorobowy z wynagrodzenia chorobowego.
 

CS i-BHP