Zaległy urlop wypoczynkowy

22.08.2018
Urlop wypoczynkowy z roku poprzedniego, musi zostać wykorzystany w naturze, do końca września roku następnego. Tak więc, jeżeli pracownik ma urlop z poprzedniego 2017 roku, to jest niewiele czasu na jego udzielenie. 
Jeżeli urlop wypoczynkowy nie zostanie udzielony, to jest wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Grzywna za to wykroczenie wynosi od tysiąca do 30 tysięcy zł. Pracodawca nie ma możliwości zamiany w trakcie zatrudnienia, nawet na wniosek pracownika, zaległego urlopu na ekwiwalent pieniężny. Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – informuje Inspekcja Pracy.
W przypadku zaległego urlopu, pracodawca wysyła pracownika na urlop i nie potrzebuje jego zgody.
Nowelizacja kodeksu pracy zapowiada zmiany, które skutkować mają koniecznością udzielania pracownikowi urlopu w trakcie roku, za który się należy. Trwają prace nad zmianami w KP.

CS i-BHP.