Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

02.11.2018

Każdy podatnik, który zostanie wytypowany do kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma korespondencję z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli i kontakcie telefonicznym do inspektora kontrolującego, w celu dogodnego umówienia miejsca i terminu kontroli.  
Najczęściej kontrola dotyczy trzech ostatnich lat i prowadzona jest w zakresie:

1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek,

2. Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

3. Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

4. Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolowany płatnik do kontroli przygotowuje akta osobowe pracowników, dokumenty dotyczące zawieranych umów - zlecenia, listy płac, wystawiane zaświadczenia dotyczące ZLA, PIT-y 11, 8AR, 4R ewentualnie inne roczne, dokumenty księgowe. 
Kontrola może sie odbyć zarówno w placówce ZUS jak i w siedzibie przedsiębiorcy. 
W roku 2018 badany jest okres działalności obejmujący lata 2015-2017.

CS i-BHP