Zlecenie a składka na Fundusz Pracy i FGŚP

01.04.2017

 Zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy (FP), jeżeli przychód z umowy zlecenia, osiągnięty w danym miesiącu, jest co najmniej równy kwocie minimalnego wynagrodzenia. Składkę na FGŚP nalicza się niezależnie od kwoty wynagrodzenia. Składki na Fundusz Pracy są opłacane za tych zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania umowy zlecenia. ¬ Nie będą naliczane w sytuacji, gdy zleceniobiorca podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie opłaca się także składek za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. 

Jeśli dla przedsiębiorcy zleceniobiorcy są jedynymi świadczącymi pracę (nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę) to jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy.
CS i-BHP