Zwolnienia, redukcja wynagrodzeń, co nas czeka ?

09.11.2020

Zwolnienia, redukcja wynagrodzeń, co nas czeka ?

Dane z najnowszego raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazują, że większość pracodawców zareagowała na bieżącą sytuację epidemiczną i wprowadziła szereg rozwiązań sanitarnych. Na rynku pracy panuje przekonanie, że część z rozwiązań pozostanie w firmach na dłużej. Niestety, perspektywy ekonomiczne są pesymistyczne.

Pandemia naruszyła dotychczasowy model organizacji pracy i podejścia do BHP
Nastąpiła zmiana podejścia do kwestii bezpieczeństwa, a w szczególności do higieny. Kryzys ten dotyka zmian w postrzeganiu bhp, organizacji pracy, optymalizacji kosztów działania, gotowości do zmian. Stanowi wyzwanie nie tylko z punktu widzenia zdrowia fizycznego, ale również i psychicznego pracowników. Pojawiły się obostrzenia sanitarne, zmiany w procedurach BHP, których nigdy dotąd nie stosowano tak powszechnie.

Firmy martwią się o inwestycje, pracownicy o wynagrodzenie
Pandemia negatywnie wpływa na kondycję firm. W niemal co trzecim przedsiębiorstwie wstrzymano podwyżki, bonusy, premie i awanse, a w co czwartym wprowadzono przymusowe dni wolne lub obniżono pensje. Pracownicy zaczęli więc odczuwać nie tylko skutki ekonomiczne pandemii, ale i psychofizyczne. Stres jest jednym z 5 najistotniejszych czynników wpływających na efektywność pracy, pojawia się dużo lęku i niepokoju. Przekłada się to na ogólne nastroje. Wielu przedsiębiorców spodziewa się wstrzymania inwestycji w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju, co czwarty pracownik obawia się redukcji wynagrodzenia.

Co drugi pracownik nie został przeszkolony
Pracownicy zdecydowanie krytyczniej oceniają dostosowywanie zakładów pracy do nowych obostrzeń. Niemal połowa z badanych twierdzi, że ich firma nie implementowała nowych wymogów sanitarnych. Problemem pozostaje również kwestia przeszkolenia załogi w zakresie nowych zasad bhp. Nieprzeszkolony i niedoinformowany pracownik nie będzie się w pełni stosował do nowych zasad. Wcale nie ze względu na niechęć czy ignorancję, ale dlatego, że nie ma wiedzy dotyczącej nowych wskazań. Może się zdarzyć, że pracodawca nie może przeprowadzić takiego szkolenia, ponieważ na przykład nie ma do tego warunków lub umiejętności. W takiej sytuacji zalecam sporządzenie dokumentu wewnętrznego, zawierającego spis obecnie obowiązujących zasad, który będzie stale dostępny do wglądu pracowników i na bieżąco aktualizowany. Takie zasady można znaleźć na stronach PIP, PIS, portalach bhp.
 
CS i-BHP