PAKIET RODO 


Obowiązki prawne w zakresie ochrony danych osobowych, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców:

 1. Wykonać inwentaryzację zasobów informacyjnych i informatycznych w firmie.
 2. Wdrożyć dokumentację ochrony danych osobowych zgodną z RODO – jest to obowiązek dotyczący każdej firmy – zatrudniającej choćby 1 pracownika lub posiadającej jakiekolwiek dane Klienta, w tym także dane z CEIDG i KRS.
 3. Wykonać Analizę ryzyka w stosunku do zasobów przetwarzanych danych osobowych w firmie.
 4. Prowadzić Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
 5. Prowadzić Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.
 6. Podpisać umowy powierzenia danych osobowych z podmiotami jakim przekazujemy dane  zgodnie z nowymi procedurami RODO.
 7. Stosować odpowiednie podstawy prawne, klauzule przetwarzania danych i wykonać obowiązki informacyjne, które spełnią wymagania prawne RODO i ustaw towarzyszących.
 8. Spełnić obowiązek zapoznania kadry i personelu z procedurami ochrony danych osobowych w firmie.


Czym jest PAKIET RODO  ?

Jest to kompleksowy pakiet materiałów ukierunkowany na wdrożenie procedur ochrony danych osobowych według wytycznych RODO. Przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, zatrudniających od kilku do kilkunastu pracowników lub zleceniobiorców, którzy nie prowadzą działalności oświatowej, medycznej, biura rachunkowego lub działalności w formie sklepu internetowego.

Dokumentacja przesłana w formie elektronicznej opatrzona jest informacjami dla właściciela, z wytycznymi do prawidłowego i samodzielnego dostosowania dokumentów do potrzeb własnej firmy. Wszystkie dokumenty przygotowane są w plikach do edycji (Dokument programu Microsoft Word 97–2003 (.doc)).

Istnieje możliwość dostosowania wszystkich dokumentów do potrzeb Twojej Firmy i otrzymania Pakietu w formie drukowanej. Daje to oszczędność czasu dla przedsiębiorcy, ponieważ to nasi pracownicy, po analizie przekazanych przez właściciela danych, uzupełnią i dostosują wszystkie dokumenty. Procedura wymaga jednak kontaktu osobistego lub telefonicznego z naszym biurem, do czego Państwa serdecznie zapraszamy.

Pakiet zawiera następujące dokumenty:


1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji

    z załącznikami:

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 • Oświadczenie o odbyciu szkolenia nt. bezpieczeństwa danych osobowych

 • Oświadczenie dla służb sprzątających i technicznych

 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych /Umowa z Procesorem/

 • Obowiązek Informacyjny – kontrahenci / klienci

 • Obowiązek Informacyjny – pracownicy

 • Obowiązek Informacyjny – zleceniobiorcy /umowy cywilnoprawne/

 • Rejestr zbiorów danych osobowych

 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

 • Raport naruszenia ochrony danych osobowych

 • Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych

 • Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

2. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

3. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych 

4. Instrukcja użytkowania zasobów komputerowych


Jak kupić?

Aby dokonać zakupu Pakietu RODO, wystarczy przesłać do nas formularz-zamówienia na e-mail: biuro@i-bhp.com.pl , podając dane do wystawienia faktury. W zwrotnym e-mail prześlemy do Państwa Fakturę PROFORMA z 3-dniowym terminem płatności. Dokumentację prześlemy na podany adres e-mail, niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
Cena pakietu:
400 zł. netto w wersji elektronicznej do edycji (492,00 zł. brutto)
500 zł. netto w wersji papierowej przygotowanej dla konkretnej firmy (615,00 zł
. brutto).


Przedsiebiorców ze Stargardu zachęcamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego /dane w zakładce KONTAKT/.


Gwarantujemy, że Państwa dane będą u nas bezpieczne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną