Zakres oferty szkoleniowej

Szkolenia okresowe BHP online, zakończone imiennym certyfikatem.

Zapraszamy do odbycia szkolenia okresowego BHP w formie samokształcenia kierowanego (przez Internet). Taka forma szkoleń jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń oraz z Regulaminem Szkoleń.